Kontrollpanel

Hvordan få Cloudflare kontrollpanel for administrasjon av DNS for domene

Hvordan få Cloudflare kontrollpanel for administrasjon av DNS for domene. Med cloudflare kontrollpanel for DNS og domene har du hundre prosent kontroll med alle sider ved domene navn, forwarding og peking.

Hvordan få Cloudflare kontrollpanel for administrasjon av DNS for domeneNorsk versjon

Post en melding til TBT med hvilke domener du ønsker DNS kontrollpanel tilgang til.TBT sender deg en e-post adresse som du bruker når du skal delegere tilgang til din Cloudflare konto. Videre framdrift er beskrevet i punktene nedenfor.

Med Cloudflare kontrollpanel kontrollerer du alle sider ved domene navnet. Kontrollpanelet er gratis.

Se stort bilde.

1.
Registrer deg for en gratis konto på Cloudflare her:
https://dash.cloudflare.com/
slik at du kan bruke Cloudflare kontrollpanelet. I prosessen blir du spurt om du vil legge til et domene.
Legge til domene behøver du ikke å gjøre.
TBT legger til domene for deg. Det eneste du må gjøre er å gi TBT tilgang til din CloudFlare konto som angitt i punkt to og slik det er vist i denne skjermdumpen.

2.
Deleger tilgang til Cloudflare kontrollpanel og din CloudFlare-konto til TBT og gi kontoen “Administrator”-tilgang slik det er vist i denne skjermdumpen..

3.
TBT installerer domenet på din Cloudflare kontrollpanel konto.
Nå får du fulle rettigheter og full tilgang til å administrere domenet på din Cloudflare kontrollpanel konto.
TBT sender deg en e-post når delegeringen er fullført og du kan starte med å administrere domenet.

4.
TIPS: Fra du gjør en endring i kontrollpanelet tar det som regel mellom 20 minutter og 24 timer før endringen tar effekt.

For deg som vil gjøre mest mulig selv

Er du litt IKT og IT kyndig og vil være en aktiv del av prosessen kan du gjerne følge trinnene i YouTube videoen nedenfor. Om du ikke har tid, ikke er interessert eller ikke er så erfaren med IKT og IT kan du se bort fra dette punktet. Selv om du følger instruksjonenen i videoen under må du fortsatt delegere tilgang til domenet til TBT slik det er angitt i punkt “B” over og slik det er vist i denne skjermdumpen.

 

 

 

 

English version

1.
Post a message to TBT with which domains you want DNS control panel access to.TBT sends you an email address that you use when delegating access to your Cloudflare account. Further progress is described in the points below.

2.
Sign up for a free account at https://dash.cloudflare.com/ so you can use the Cloudflare control panel. In the process, you will be asked if you want to add a domain.
You do not need to add a domain.
TBT adds the domain for you. The only thing you have to do is give TBT access to your CloudFlare account as indicated in this screenshot.

3.

With the Cloudflare control panel you control all aspects of the domain name. The control panel is free.

Delegate access to your CloudFlare.com account to TBT and give the account “Administrator” access as shown in the screen capture above.

4.
TBT installs your domain in your Cloudflare.com account.
Then you have the full rights and access to administer your domain from your CloudFlare.com account.
TBT sends you an e-mail when the delegation is complete. For furter details please translate the norwegian text on this page.

 

 

 

 

Test av bilde formatet AVIF på Microsoft EDGE


Test av om bildeformatet AVIF fungerer på Microsoft EDGE. Når EDGE støtter formatet AVIF er det på tide å skifte fra WEBP.

Dette innlegget ble publisert den 21. desember 2022 16:02

Nylig innlegg

Dette domene navnet er parkert hos TBT inntil det skal tas i bruk

Dette domene navnet er parkert hos TBT inntil det skal tas i bruk. Ta kontakt med TBT på sms/mobil 481 49 214 eller med kontaktskjemaet når du er klar for å aktivere e-post og eller nettsted. Les mer

Publisert for % dager siden

Sikkerhetskopiere Google Workspace og Microsoft 365 med Spanning

Det tas ikke sikkerhetskopier i nettskyen. Sikkerhetskopiering er en tredjeparts tjeneste som du kjøper separat. Spanning.com er et godt prodkt for Microsoft 365 og Google Workspace Les mer

Publisert for % dager siden

Flytte domene navn fra Egoria og få tilgang til e-post og nettsted

Hjelp med å flytte domene navn fra egoria.no. Egoria Online Services As er utilgjengelig siden slutten av september 2023. TBT hjelper deg med å gjenvinne kontroll over domene navnet. Du får også hjelp med e-post, nettsider og nettsted. Les mer

Publisert for % dager siden

E-post på Norsk datasenter til 260 øre for en bruker månedlig

E-post for mobil og pc til to kroner og seksti øre månedlig ved kjøp av en pakke på tyve. Inkluderer 300 GB lagringsplass, webmail, IMAP, POP, SMTP og mye mer. Her får du alt en liten bedrift og en familie trenger for god e-post og en fleksibel adressebok. Les mer

Publisert for % dager siden

Eierskifte av domenenavn etter at virksomheten er slettet fra Brønnøysundsregistrene

I løpet av en måneds tid sletter NORID domenenavn som ikke oppfyller kravene i regelverket. Alle .NO domener skal være knyttet til et personnummer i Folkeregisteret eller et organisasjonsnummer i Brønnøsundsregistrene. TBT.no AS hjelper deg å endre eierskap på ditt domene navn slik at du oppfyller kravene til NORID. Les mer

Publisert for % dager siden