AMP for WP

Med AMP for WP kan du gjøre alle sider tilgjengelige gjennom AMP. Opprinnelig var det kun sider levert til mobiltelefon som ble levert gjennom AMP. Med disse designmalene sørger du for at alle sider leveres med AMP. Det gjør nettstedet omkring fem ganger raskere. Mer informasjon om AMPforWP

Comments on this entry are closed.