cPanel brannmuren svartelister deg automatisk etter fem forsøk

Etter at du har forsøkt å logge på FTP serveren 5 ganger i løpet av 300 sekunder – 5 minutter – med feil brukernavn eller passord. Da blir din IP adresse automatisk blokkert – svartelistet –. Løsningen er å sende din IP adresse til TBT på https://www.postmannen.com/k/ og be oss om å – kvistliste – deg igjen. Du finner din IP adresse på http://WhatsMyIP.org